Spis treści


Wszystko w cywilizacji zachodu zaczyna się od światopoglądu.
Gra zaczyna się od doświadczenia.


Gra w abstrakcję.

Dwoje ludzi siedząc naprzeciw siebie, malarskimi posunięciami tworzy wspólny obraz, ta prosta organizacja wytrąca nas z codziennej równowagi tak bardzo, że doświadczamy "jakiegoś" nowego świata. 
Wyobraź sobie świat, w którym wszystkie twoje pojęcia, zasady, wartości, przestają obowiązywać, ale czujesz, że ten świat zawiera w sobie jakąś nieuchwytną prawdę, która doskonale organizuje doświadczenie. Tak właśnie działa Gra w abstrakcje.
To, co czyni ją "czystą sztuką" to pewna intuicyjna zdolność poruszania się w "abstrakcyjnym" świecie, gdzie wszystko jest tak jak przywykliśmy, jednak zmieniają się relacje pomiędzy tym "wszystkim". Owo wszytko łączy się poprzez jakieś inne związki. Sztuka zawsze opowiadała o tajemnicy istnienia nigdy jednak nie stworzyła modelu istnienia. Stworzyła opowieść o tajemnicy, tworzy jej obraz, ale nie model. Gra w abstrakcje jest modelem, takim, do którego każdy może wejść i wyjść bogatszy o osobiste doświadczenie i tą intuicyjną wiedzę o niematerialnej stronie istnienia. To tak jak pilot wychodzący z symulatora jest bogatszy o doświadczenie trudnego lotu, którego faktycznie na szczęście nie odbył.

Jedyna taka Gra - jest inspiracją.

Wszystkie dotychczasowe Gry odbywają się przy pomocy materialnych sztonów symbolizujących składowe świata relacji, prowadzą zaś do niematerialnego finału w rodzaju sukces lub porażka.
Tu jest inaczej, toczy się Ona przy pomocy barwnych plam wyrażających nasze emocje wywołane wzajemnymi relacjami. Efektem jest materialny obraz, zapis przebiegu Gry.

Klasyka gier:

  • Materialne symboliczne sztony
  • Nie materialny efekt

Gra w abstrakcje

  • Wzajemne (niematerialne) relacje
  • Materialny efekt – „kwant„ relacji

Nie jest związana z materią, ale na nią oddziałuje. Dotyka bowiem sfery użytkowej jako sposób rozumienia otoczenia oraz zachodzących w nim procesów. Jest naturalnym modelem relacji. Opcją zerową mogącą inspirować codzienność.