Ta Gra nie ma żadnych reguł a jednak zachodzi zjawisko gry, zmagania.
Znaczy to, że zasadą tej Gry jesteśmy my sami.

Naruszenie zasad

Gra poprzez swoją organizację narusza jaką podstawową zasadę. Partnerzy w miarę jej trwania opuszczają cywilizację Zachodnią i doświadczają Samoorganizującego się systemu. Czyli czegoś na kształt kosmicznej świadomości.
..

Przejście przez paradoks

Gdy ja maluje i partner widzi ! Paradoks. Przesunięcie znaczeń, kosmiczne lustro. Jak by o tym nie mówić, to faktycznie ten mechanizm wydobywa nas z cywilizacji rozumu i przenosi w świat krystalicznej duchowości.

Obraz wzajemnych relacji

Powstaje obraz! Wyjątkowy, bo nie jest to kolejna wizja artysty! To obraz wzajemnych relacji. W moim sercu budzi nadzieję, na odnowione przymierze z życiem.

Partnerzy

Niewiele jest wypowiedzi partnerów po Grze, choć zawsze o to prosiłem. Wydaje się, że Gra prowadzi nas w kierunku czegoś na kształt oświecenia czyli wyjścia poza racjonalny rozum a wówczas rozum sobie nie radzi. Przedstawiam tutaj dwie obszerniejsze wypowiedzi moich wielokrotnych partnerów, opatrzone naszymi współtworzonymi obrazami:

„GRA” jako bezsłowny dialog.
prof. Jadwiga Mizińska

Czytaj całość

Gra - samoorganizujący się system.
prof. Olena Levchenko

Czytaj całość

Krótko na temat

Trudno opisać Grę, nie da się tego zrobić logicznie. Staram się raczej pisząc tworzyć rodzaj "triangulacji" czoś co będzie opisywać jej przestrzeń.
Nie stanowimy istoty istnienia, jesteśmy raczej nakładką na istniejący już naturalny system. Lubimy go obserwować, ale nie lubimy doświadczać...

Czytaj całość

Utracić kontrole to horror współczesnego człowieka. Jednak stała kontrola siebie a także otoczenia, jest nie do wytrzymania.

Czytaj całość

Gra w abstrakcję toczy się na poziomie duchowym a kończy materialnym obrazem... To inspiruje...

Czytaj całość

Świat kultury i nauki odizolował się od życia, nie przeprowadził nas przez przemianę 1989. Zamurował na w starych półprawdach.

Czytaj całość

Kultura bez dogmatów i aksjomatów! Trzeba ją stworzyć!

Czytaj całość

 1. Gra w abstrakcje
 2. Katalog obrazów Gry
 3. Gra możliwości
 4. Gracz: Roman Pukar
Strona Gra możliwości jest ofertą Gry jej zastosowaniom w przestrzeni społecznej. Rozumiem, że jest to zjawisko unikatowe i skierowane do bardzo wąskiego kręgu odpiory. Uznaje jednak, że musi istnieć, paltforma prezentująca komercyjne możliwości zastosowania Gry w abstrakcję. Indywidualne spotkania Gry. Stajesz się partnerem i współtwórcą. Masz swój unikalny obraz! Unikalne doświadczenie i dokunemtycje Gry. Twoja kolekcja Gry w abstrakcję. Sprawdzenie Estetyki Dialogu. Każda serja jest inna a opis Estetyki Dalgu wzbogaca, każda koejna serja. Zobacz kolekcję Oleny Levchenko >> Językoznawcy ze Lwowa, oto jej kolekcja sztuki. Gra w abstrakcję zastosowana w postaci warsztatów niewielkih grup - do 12 osób, pomaga budować rzeczywiste więzi w grupie, przekraczać, złe nastawienia, okazywać poztywny choryząt współrpacy. Praktycznym zastosowaniem Gry w abstrakcję, są warsztaty dl małych grup. Do 12 osób.Partnerzy grają pomiędzy sobą, we wprowadzeniu zdradzam, kilk aistotnych technik współtworzenia. Opowoadam też o praktyczności ideii Gry. Co dzieje się z aścianą wittgensteina? to cykl wykładów o technice Gry, jej społecznych aspektach oraz o ideii współistnienia. Tematy do omówienia lub do wyboru z katalogu. Strona Gra możliwości >>, zapoznaj się z praktycznymi, komercyjnymi zastosowaniami Gry w abstrakcję.

Jedyna kolekcja Obrazów Gry w abstrakcję.Obrazów wzajemnych relacji. Od pierwszej spontanicznej Gry czuje, że to jest ważne, opisuje je, kataloguje i gromadzę. Teraz z perspektywy niemal 30 lat twórczej pracy i ponad 200 skatalogowanych obrazów, dysponuje materiałem do porównań i opracowań. Trwają pracę nad Estetyką dialogu.

 • Ponad 200 obrazów Gry
 • Podział na okresy: prywatny, publiczny, refleksyjny, obecny: Czas Gry.
 • Prezentacja partnerów "Czasu Gry". Ten okres uznaje za graniczny, świadomy siebie i swoich możliwości.

  Katalog Gry w abstrakcję, organizacja:

 • Skoro, podpisałeś się pod Grą, prezentuje Ciebie jako partnera.
 • Jeżeli chcesz posiadać pełny profil, zarejestruj się i uzupełnij go.
Strona katalogu Gry w abstrakcję >> jeżeli kiedykolwiek Grałeś, wejdź i zarejestruj się.
Strona Gra możliwości jest ofertą Gry jej zastosowaniom w przestrzeni społecznej. Rozumiem, że jest to zjawisko unikatowe i skierowane do bardzo wąskiego kręgu odpiory. Uznaje jednak, że musi istnieć, paltforma prezentująca komercyjne możliwości zastosowania Gry w abstrakcję. Indywidualne spotkania Gry. Stajesz się partnerem i współtwórcą. Masz swój unikalny obraz! Unikalne doświadczenie i dokunemtycje Gry. Twoja kolekcja Gry w abstrakcję. Sprawdzenie Estetyki Dialogu. Każda serja jest inna a opis Estetyki Dalgu wzbogaca, każda koejna serja. Zobacz kolekcję Oleny Levchenko >> Językoznawcy ze Lwowa, oto jej kolekcja sztuki. Gra w abstrakcję zastosowana w postaci warsztatów niewielkih grup - do 12 osób, pomaga budować rzeczywiste więzi w grupie, przekraczać, złe nastawienia, okazywać poztywny choryząt współrpacy. Praktycznym zastosowaniem Gry w abstrakcję, są warsztaty dl małych grup. Do 12 osób.Partnerzy grają pomiędzy sobą, we wprowadzeniu zdradzam, kilk aistotnych technik współtworzenia. Opowoadam też o praktyczności ideii Gry. Co dzieje się z aścianą wittgensteina? to cykl wykładów o technice Gry, jej społecznych aspektach oraz o ideii współistnienia. Tematy do omówienia lub do wyboru z katalogu. Strona Gra możliwości >>, zapoznaj się z praktycznymi, komercyjnymi zastosowaniami Gry w abstrakcję.
Jest takie w kręgach sztuki przekonanie, że współpraca jest czymś gorszym niż sztuka pojedynczego artysty-wizjonera. Zdecydowałem się na współtworzenie, bo inaczej się nie da, dotrzeć do pewnych sfer! Inaczej nie można tworzyć dialogu, czy badać od środka czegoś, tak naturalnego i spontanicznego, jak „samoorganizujący się system”. Trzeba współtworzyć i z wnętrza tego współtworzenia opowiadać jakie to ważne, jakie to ciągle dla nas nieznane i tajemnicze. Być w tej tajemnicy i udostępniać to innym, to obecnie najważniejsza rola artysty.
Potrafię przeprowadzić Nas przez paradoks. Gra to mój dar. Powstanie wówczas obraz wzajemnych relacji.
Potrafię przeprowadzić, Nas poprzez serię Gier, i doświadczyć ich jako wewnętrznej przemiany. Jakby przesunięcia fazowego w nas samych.
Strona autorska Roman Pukar>>
next
prev